Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kerralla kokonaan tai hajautetusti, jolloin kokeet saa suo­rittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana kahdessa tai kolmessa osassa. Osallistuminen jo­hon­kin ylioppilastutkinnon kokeeseen on mahdollista, kun tähän kokeeseen kuuluvan aineen pa­kol­liset kurssit on suoritettu. Kokeet laaditaan kuitenkin pääsääntöisesti pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on kaikilta osin sitova.

Yli­oppilastutkintoon kuuluu neljä pakollista koetta, joista kaikille yhteinen on äidinkielen (tai suomi toisena kielenä) koe. Muut kol­me pakollista koetta kokelas valitsee seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, ma­te­matiikka tai yksi reaaliaine. Pakollisista kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen (laaja) koe. Lisäksi ko­ke­las voi valita yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita.

Kokelas voi samalla tutkintokerralla osallistua ainoastaan yhteen vieraan kielen A-tason kokeeseen. Vieraan kielen C-tason kokeita voi suorittaa samalla tutkintokerralla kaksi, mutta ne järjestetään samana päivänä. Kokelas saa tällöin kaksi tuntia lisäaikaa kokeeseen.

Reaaliaineiden koepäiviä on yhdellä tutkintokerralla kaksi. Kokelas voi osallistua täten yhdellä tutkintokerralla enintään kahteen reaaliaineen kokeeseen, joista molempien on oltava eri päivinä.

Reaalikokeet jakautuvat seuraavasti:

  • psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia (yhtenä päivänä)
  • uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto (toisena päivänä)

Äidinkielen koe sisältää kaksi erillistä osakoetta, jotka ovat syksystä 2018 alkaen lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kokelaan on osallistuttava molempiin osakokeisiin saman tutkintokerran aikana.

Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Hyväksyttyä koetta saa korottaa yhden kerran ilman aikarajaa. Tutkintoa voi täydentää ilman aikarajaa.

Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (75 kurssia sisältäen pakolliset kurssit) hyväksytysti määräaikaan mennessä. Lakkiaiset järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Ylioppilaskokelaille tarkoitetut tarkat ohjeet jaetaan opinto-ohjauksen tunneilla, ryhmänohjauksissa ja rehtorin järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. Seuraa tarkoin myös Wilmaa ja ilmoitustaulua. Tästä linkistä pääset lukemaan ylioppilastutkintolautakunnan yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet. Sivustolta saat tietoa myös esimerkiksi lukihäiriön, sairauden tai vieraskielisyyden huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

Koska ylioppilastutkinnossa suoritettaviksi valitut kokeet vaikuttavat merkittävästi koko lukion ajan opintosuunnitelmaan, tehdään alustava suunnitelma ylioppilaskirjoituksiin jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

Syksystä 2016 alkaen ylioppilastutkinto on siirtynyt vaiheittain sähköisiin ylioppilaskokeisiin. Filosofia, maantiede ja saksa olivat ensimmäiset sähköisesti kirjoitetetut aineet (syksyllä 2016). Viimeisenä sähköiseen yo-kokeeseen siirrytään matematiikassa keväällä 2019. Ylioppilastutkinnon sähköistymisen aikataulu on nähtävissä tässä linkissä (YTL:n sivuilla).

Ylioppilastutkintolautakunnan eli YTL:n sivuilla on tuorein ja kattavin tieto ylioppilaskirjoituksista:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/