Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa joko yhdellä kerralla kokonaan tai hajautetusti, jolloin kokeet saa suo­rittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana kahdessa tai kolmessa osassa. Osallistuminen jo­hon­kin ylioppilastutkinnon kokeeseen on mahdollista, kun tähän kokeeseen kuuluvan aineen pa­kol­liset kurssit on suoritettu. Kokeet laaditaan kuitenkin pääsääntöisesti pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon on kaikilta osin sitova.

Keväällä 2022 tai myöhemmin aloitettuihin ylioppilastutkintoihin kuuluu viisi pakollista koetta, joista kaikille yhteinen (pakollinen) on äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi kokelas suorittaa vähintään neljä koetta vähintään kolmesta ryhmästä, jotka ovat:

- matematiikan koe
- toisen kotimaisen kielen koe
- vieraan kielen koe
- reaalikoe

Pakollisista kokeista vähintään yhden on oltava A-tasoinen (laaja/pitkä) koe. Lisäksi ko­ke­las voi valita yhden tai useampia ylimääräisiä kokeita.

Kokelas voi samalla tutkintokerralla osallistua ainoastaan yhteen vieraan kielen A-tason kokeeseen. Vieraan kielen C-tason kokeita voi suorittaa samalla tutkintokerralla kaksi, mutta ne järjestetään samana päivänä. Kokelas saa tällöin kaksi tuntia lisäaikaa kokeeseen.

Reaaliaineiden koepäiviä on yhdellä tutkintokerralla kaksi. Kokelas voi osallistua täten yhdellä tutkintokerralla enintään kahteen reaaliaineen kokeeseen, joista molempien on oltava eri päivinä.

Reaalikokeet jakautuvat seuraavasti:

  • psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia (yhtenä päivänä)
  • uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto (toisena päivänä)

Äidinkielen ja kirjallisuuden koe sisältää kaksi erillistä osakoetta, jotka lukutaidon koe ja kirjoitustaidon koe. Kokelaan on osallistuttava molempiin osakokeisiin saman tutkintokerran aikana.

Hylätyn kokeen saa uusia syksyn 2019 tutkinnosta lähtien kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu.

Hyväksytyn kokeen saa uusia syksyn 2019 tutkinnosta lähtien ilman rajoitusta.

Ylioppilastutkinnon hyväksytysti suorittanut henkilö voi täydentää tutkintoaanilman aikarajaa.

Ylioppilastodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (75 kurssia/150 opintopistettä sisältäen pakolliset kurssit) hyväksytysti määräaikaan mennessä. Lakkiaiset järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Ylioppilaskokelaille tarkoitetut tarkat ohjeet jaetaan opinto-ohjauksen tunneilla, ryhmänohjauksissa ja rehtorin järjestämissä tiedotustilaisuuksissa. Seuraa tarkoin myös Wilmaa. Tästä linkistä pääset lukemaan ylioppilastutkintolautakunnan yleiset ja koekohtaiset määräykset ja ohjeet. Sivustolta saat tietoa myös esimerkiksi ylioppilaskokeisiin ilmoittautumisesta sekä lukihäiriön, sairauden tai vieraskielisyyden huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

Koska ylioppilastutkinnossa suoritettaviksi valitut kokeet vaikuttavat merkittävästi koko lukion ajan opintosuunnitelmaan, tehdään alustava suunnitelma ylioppilaskirjoituksiin jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. 

Keväästä 2019 lähtien kaikki ylioppilaskokeet ovat sähköisiä.

Ylioppilastutkintolautakunnan eli YTL:n sivuilla on tuorein ja kattavin tieto ylioppilaskirjoituksista:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/