Tuutorointi

Tuutorit ovat toisen vuoden opiskelijoita, jotka on valittu ja koulutettu tehtäväänsä ensimmäisen vuoden keväällä. Tuutorin ensisijainen tehtävä on olla uusien opiskelijoiden tukena ja turvana uudessa koulussa. Tuutorit auttavat ekaluokkalaisia opintojen alkuun yhteistyössä ryhmänohjaajien ja opinto-ohjaajan kanssa. He opastavat mm. löytämään luokkatiloja ja käyttämään Wilmaa sekä auttavat uusia opiskelijoita tutustumaan toisiinsa. Tuutoreilta voi kysyä neuvoja sekä koulun arkeen että vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä tai vaikkapa silloin, kun ei tiedä, keneltä voisi kysyä. Tuutoreilla on vaitiolovelvollisuus.

Lukuvuonna 2016-2017 tuutoreina toimivat:

Helmi Hoang 15A
Essi Lotvonen 15A
Jessika Lämsä 15A
Viivi Mäkelä 15A
Julia Pelkonen 15B
Tiia Suojanen 15B
Hanna Tiilikainen 15B
Emilia Tyvelä 15B
Meri Alikoski 15C
Kaapo Aro 15C
Veronika Jokikokko 15C
Niko Koppström 15C
Jenna Mustakangas 15C