Opiskeluhuolto

Koulun opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Ryhmä kokoontuu kuukausittain. Opiskeluhuoltoryhmän toiminnalla pyritään edistämään lukiolaisten hyvinvointia sekä nopeaa ja asianmukaista tuen saantia ongelmatilanteissa.

Rehtori Auvo Huotari p. 044-703 9554
Opinto-ohjaaja Taija Myyry p. 044-703 9560
Lukion kouluterveydenhoitaja Kati Jolula p. 044-703 4585
Lukion erityisopettaja (usean lukion yhteinen) Marjo Mattila p. 044-703 9699
Lukiokuraattori (usean lukion yhteinen) Paula Koskinen p. 050-439 8975
Lukiopsykologi (usean lukion yhteinen) Jukka Heikkilä (v. 2017 loppuun saakka) p. 044-703 9668