Opinto-ohjaus

Pateniemen lukion opinto-ohjaaja on
Taija Myyry
p. 044-703 9560

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi (at) eduouka.fi

Ohjaus kestää koko lukio-opintojen ajan. Keskeisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä ohjata ja tukea häntä erilaisissa henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä.

Ryhmänohjaaja auttaa opiskelijaa seuraamaan opintojen etenemistä sekä toimii yhdyshenkilönä opiskelijan kodin ja koulun välillä. Ryhmänohjaaja tiedottaa koulun arkeen ja opintoihin liittyvistä asioista.

Opinto-ohjaaja on tavattavissa ilmoitustaululla ilmoitettuina vastaanottoaikoina. Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella kaikista opiskeluun tai henkilökohtaisiin elämäntilanteisiin liittyvistä asioista, esim. opintojen suunnittelusta, opintojen jatkamisesta yli kolmen vuoden tai opiskeluvaikeuksista. Opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat seuraavat yhdessä opiskelijoiden opintojen etenemistä. Opinto-ohjaaja auttaa myös jatko-opintoihin ja uranvalintasuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä sekä ohjaa tarvittaessa koulun ulkopuolisten palvelujen pariin.

Opinto-ohjaustunnit jakautuvat koko lukioajalle. Niistä tiedotetaan erikseen ryhmänohjauksissa, ilmoitustauluilla ja Wilmassa. Mikäli opiskelija ei painavasta syystä pysty osallistumaan oman luokkansa jollekin opinto-ohjaustunnille, hänen on neuvoteltava korvaavasta menettelystä opinto-ohjaajan kanssa ennen kyseistä oppituntia.

Opiskelijan on osallistuttava ryhmänohjaukseen ja opinto-ohjaukseen, sillä ne muodostavat yhdessä pakollisen opinto-ohjauksen kurssin koko lukion aikana.

Aineenopettaja on paras asiantuntija omassa oppiaineessaan. Aineenopettajalta saa apua hänen opettamansa aineen opiskeluun ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Aineenopettajien kanssa voi myös keskustella heidän alansa jatkokoulutuksesta.