Huoltajalle

Vanhempien tuki on lukio-opiskelijalle erittäin tärkeää. Vanhemmat saavat tietoa koulusta tutustumalla opinto-oppaaseen ja koulun internetsivuihin sekä keskustelemalla opiskelijan kanssa ja osallistumalla koulun järjestämiin vanhempainiltoihin.

Vanhemmat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai muihin opettajiin joko Wilman kautta, puhelimitse, sähköpostitse tai sopimalla tapaamisen koululla. Ensisijainen yhteistyölinkki kodin ja koulun välillä on opiskelijan ryhmänohjaaja.

Alle 18-vuotiaiden opiskelijoiden huoltajilla on mahdollisuus seurata opiskelijan opintomenestystä hallinto-ohjelma Wilman verkkosivuilla. Opiskelijan opintosuoritukset päivitetään Wilmaan jaksoittain, ja Wilmasta voi nähdä ja tarvittaessa myös tulostaa piskelijan jaksotodistuksen. 18 vuotta täyttäneen opiskelijan vanhemmille kerrotaan pyynnöstä opiskelijan opintomenestyksestä.

Mikäli opiskelija tarvitsee opiskeluunsa erityistä tukea, huoltajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä. 18 vuotta täyttäneen opiskelijan kohdalla yhteydenottoon kysytään opiskelijan lupa.

Kun siirrät hiiren kursorin ylös "Huoltajalle" (samaan kohtaan mistä tulit tähän, mutta älä klikkaa) alle tulee lisää linkkejä. Näistä linkeistä löytyy lisää huoltajalle suunnattua tietoa esimerkiksi vanhempainilloista.